Ångerrätt

OBS! Ångerrätt gäller ej på graverade (specialtillverkade) produkter.

På ograverade och andra icke specialtillverkade produkter har du som kund enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt.

Gör enligt följande om du vill utnyttja din ångerrätt efter att ha köpt en ograverad produkt från oss:

1. Kontakta oss inom 14 dagar efter du har fått varan, antingen på telefon 08-684 279 39 eller info@getpersonal.se.

2. Skicka tillbaka varan till oss på följande adress:

Narrow Road AB
Att: getpersonal.se
Propellervägen 12
183 62 Täby

3. När vi har fått tillbaka varan och kontrollerat att den är i oförändrat skickat så krediterar vi din beställning.Ångerblankett

Från 1 maj 2020 har ändringar gjorts i distansavtalslagen som innebär att vi måste tillhandahålla en ångerblankett som du som konsument kan fylla i. 

Här nedan kommer en blankett som du kan använda om du vill, det går dock fortfarande bra att bara kontakta oss enligt ovan.

Vill du ändå fylla i en ångerblankett så skriv ut nedan och fyll i.

ÅNGERBLANKETT


Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).
Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.
Mall för ångerblankett

Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill ångra avtalet. 

Information om näringsidkare

Narrow Road AB
getpersonal.se
Propellervägen 12
18362 Täby

Org nr: 5590673728

Mail: info@getpersonal.se

Information om konsument:

Kund:_______________________________________


Adress:______________________________________


Telefonnummer:_______________________________


E-post:______________________________________


Jag meddelar härmed att jag ångrar min order. 


Ordernummer:________________________________


Beställningsdatum:_____________________________


Ort:_________________________________________


Datum:______________________________________


Underskrift:___________________________________


Skriv ut och fyll i blanketten och maila till info@getpersonal.se eller skicka som brev till:

Narrow Road AB
Propellervägen 12
18362 Täby